KLASY 1A I 1B WYBRAŁY SIĘ NA JESIENNĄ WYCIECZKĘ DO LASU

We wtorek 24 października udaliśmy się na wycieczkę do lasu. Celem wyjścia była obserwacja przyrody oraz poszukiwanie śladów jesieni. Pogoda nam dopisywała, więc z uśmiechami na twarzach ruszyliśmy w drogę! Przed wejściem do lasu powtórzyliśmy zasady zachowania się w takim miejscu. Mieliśmy okazję obserwować naturalne środowisko życia roślin i zwierząt, podziwiać różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa, krzewy, mchy i runo leśne. Poznawaliśmy las różnymi zmysłami. Dzieci nie tylko oglądały, ale również słuchały odgłosów lasu, a do kącików przyrodniczych zbierały „skarby” jesieni. Otaczająca przyroda wzbudziła w dzieciach zachwyt i radość. Nasi najmłodsi uczniowie upewnili się w przekonaniu, że przyrodę należy kochać.