Category

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu, jaki skierował do Dyrektorów, Nauczycieli, Uczniów oraz Rodziców Minister Edukacji i Nauki – pan Przemysław Czarnek.

List_Ministra_na_zakończenie_zajęć_dydaktyczno-wychowawczych_w_roku_szkolnym_2020-2021