ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 i POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

25 czerwca 2021 zakończyliśmy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trudnym roku szkolnym naznaczonym pandemią i zdominowanym nauczaniem zdalnym. Był to niewątpliwie rok inny niż wszystkie, wymagający od wszystkich stron procesu edukacyjnego dostosowania do panujących warunków. Ten dzień był sposobnością do podsumowania osiągnięć uczniów, a także pożegnania naszych tegorocznych absolwentów – uczniów klas ósmych. Bardzo dziękujemy im za wszelkie przejawy zaangażowania w ciągu wszystkich lat nauki, przede wszystkim za odnoszone sukcesy. Tradycją naszej szkoły jest wyłanianie najlepszego absolwenta (w tym roku ten zaszczyt przypadł Magdalenie Jasik z kl. 8a) oraz najlepszego sportowca (tytuł trafił do Jana Pratsza z kl. 8a). Serdecznie gratulujemy wyróżnionym absolwentom i wszystkim pozostałym, którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej. Życzymy im wielu sukcesów na nowym etapie edukacji i zasłużonego letniego wypoczynku! A wszystkim pozostałym uczniom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!