ÓSMOKLASIŚCI WZIĘLI UDZIAŁ W RAJDZIE NAUKOWO-JĘZYKOWYM

Uczniowie klasy 8a wzięli udział w fantastycznej zabawie – Rajdzie Naukowo-Językowym zorganizowanym po raz trzeci przez Międzynarodowe Szkoły w Zabrzu. Uczniowie wykonywali zadania przygotowane specjalnie dla nich przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej m.in. z obszaru biologii i biotechnologii. Wszystkie polecenia do zadań, przygotowanie i odpowiedzi uczestników podawane były w języku angielskim. Nasi uczniowie wykazali się wiedzą z wielu dziedzin, umiejętnością planowania i współpracy i zajęli 4. miejsce w tej rywalizacji.
Gratulacje dla Mai Brodackiej, Emilii Czerwińskiej, Martyny Stępień i Mathew Kozłowskiego.
Podziękowania dla Pani Anny Płocicy, która zorganizowała i zaplanowała wyjazd.