PAMIĘTAMY O BOHATERACH Z PRZESZŁOŚCI – DBAMY O MIEJSCA PAMIĘCI

Klasy starsze (od 4 do 8) zobowiązały się objąć opieką miejsca pamięci (pomniki, tablice pamiątkowe) rozmieszczone na terenie dzielnicy. W każdym miesiącu wyznaczona klasa w ramach lekcji wychowawczej uda się do miejsc pamięci (uporządkuje je w miarę potrzeb, zapali znicz, wysłucha historii związanych z osobami lub wydarzeniami upamiętnionymi w danym miejscu). Tym razem takiego zadania podjęła się klasa 4a wraz z wychowawczynią – panią Aleksandrą Szeremetą.