PIERWSZAKI Z WIZYTĄ W GLIWICKIM MINIKOMISARIACIE

7 marca wszystkie klasy pierwsze odwiedziły MINIKOMISARIAT w III Komisariacie Policji przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach. Korzystając z pomocy dydaktycznych, dzieci ugruntowały sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Pierwszaki utrwaliły sobie między innymi to, jak przejść na drugą stronę jezdni, jaki numer wybrać, by wezwać policję, straż pożarną czy pogotowie (ćwicząc na prawdziwych aparatach telefonicznych), jak zachować się w stosunku do osoby obcej, a jak podczas ataku terrorystów na szkołę.