PODSUMOWANIE SZKOLNEGO KONKURSU O KARDYNALE STEFANIE WYSZYŃSKIM

W konkursie wzięło udział 23 uczniów, którzy wykonali w pierwszym etapie prace plastyczne związane z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego działalnością. Drugi etap polegał na wykazaniu się wiedzą o bohaterze konkursu. Po podsumowaniu wyników komisja konkursowa przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia:

I miejsce– Piotr Dzięgielewski (kl. 4a), Maja Rakowska (kl. 5c), Alicja Sternik (kl. 5b)

II miejsce – Olga Grzesica (kl. 4c), Elena Cnota (kl. 4c), Maja Brodacka (kl. 6a)

III miejsce – Katarzyna Feruś (kl. 4c), Urszula Florek (kl. 5a)

Wyróżnienia – Lena Nawrot (kl. 4c), Din Gazzali (kl. 4c), Bartłomiej Bomba (kl. 4c), Michalina Królik (kl. 4c), Lena Horbowicz (kl. 4c), Hanna Jaśniok (kl. 4c), Michał Szpytma (kl. 4c), Maja Szendzielorz (kl. 4c), Julia Cerazy (kl. 5b), Paulina Witała (kl. 5b), Diana Nowak (kl. 5b), Julia Biadacz (kl. 7d), Antonina Kamionka (kl. 7d), Katarzyna Łączek (kl. 7d).

Dyplomy oraz nagrody książkowe zostały wręczone 17 listopada.