PRÓBNY ALARM EWAKUACYJNY

14 września 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci i młodzież umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, szkolne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze pozostały puste. Wszyscy bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuścili budynek i zgromadzili się na boisku szkolnym.