RELACJA ZE SZKOLNYCH OBCHODÓW DNIA ZIEMI

Napływają od poszczególnych klas informacje, w jaki sposób uczniowie zaakcentowali Dzień Ziemi – święto, które obchodzimy 22 kwietnia. W naszej szkole w czwartek i piątek – dni poprzedzające święto – klasy wraz z nauczycielami uczestniczyły w różnych bardzo ciekawych inicjatywach.

W czwartek 20 kwietnia wszystkie klasy szóste oraz ósme wybrały się do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Uczniowie starszych klas uczestniczyli w dwóch seansach, podczas których utrwalili sobie wiedzę z geografii na temat ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi, a także uczyli się rozpoznawać różne gwiazdozbiory widoczne na niebie w poszczególnych porach roku.

W klasie 1c Dzień Ziemi poświęcony był utrwaleniu wiedzy o właściwej segregacji śmieci. Uczniowie wykonali wspólnie duży plakat, jednocześnie przy tym się integrując, każdy dostał pojedynczą część kolorowanki xxl, która stworzyła jedną całość. Każdy z uczniów otrzymał też dyplom Przyjaciela Ziemi.

Bardzo aktywnie i na różne sposoby Dzień Ziemi świętowała klasa 3c, o czym świadczy poniższa fotorelacja.

Klasa 4b na zajęciach z wychowawcą pięknie pokolorowała wielki plakat poświęcony Dniu Ziemi, a także wybrała się posiać kwiaty.

Klasa 5a wraz z wychowawcą zasadziła klon w pobliżu tablicy upamiętniającej Jadwigę Markową i powstańców śląskich ze Starych Gliwic.

Klasa 5b pod opieką swego wychowawcy z wielkim zaangażowaniem wysprzątała fragment terenu szkoły, a także posadziła jabłonkę.

Klasa 6a w ramach lekcji języka polskiego wykonywała różne zadania związane ze świętem, np. plakat przedstawiający propozycje młodych ludzi pt. „Moja pomoc dla Ziemi”, ćwiczyli poprawny zapis wyrazów nazywających odpadki, pisali listy do Ziemi, a także rozwiązywali przygotowany przez jednego z uczniów quiz poświęcony tematyce ekologicznej. Na lekcji geografii wybrali się na spacer, podczas którego uczyli się rozpoznawać kwiaty oraz fotografowali piękno budzącej się do życia przyrody.

Uczniowie przygotowywali również bardzo pomysłowe plakaty poświęcone Dniu Ziemi na lekcjach plastyki. Zdobią one szkolny korytarz.

Klasa 8b wybrała się na spacer, żeby poprzyglądać się pięknu wiosennej przyrody i uchwycić je w fotograficznym kadrze.