UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Czerwiec to w szkole czas podsumowań i pożegnań.

Po południu 22 czerwca oficjalnie pożegnaliśmy uczniów klas ósmych, którzy stali się absolwentami Szkoły Podstawowej nr 27 w Gliwicach. Wszyscy uczniowie odebrali dyplomy absolwenta, a ci, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Do tradycji szkoły należy również uhonorowanie najlepszego absolwenta oraz najlepszego sportowca. Tytuł Najlepszej Absolwentki Rada Pedagogiczna przyznała Małgorzacie Krawiec z kl. 8a, a tytuł Najlepszego Sportowca przypadł decyzją Rady Pedagogicznej Miłoszowi Koplowi z kl. 8a.

Przyznano również stypendium za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia dwóm uczennicom – Małgorzacie Krawiec z kl. 8a oraz Antoninie Kamionce z kl. 8d.

Był to również czas podziękowań dla rodziców i złożenia gratulacji tym, których dzieci wzorowo wywiązywały się z obowiązków ucznia.

W piątek 23 czerwca najpierw uczniowie z klas 1-3, a później uczniowie z klas 4-7 uczestniczyli w sali gimnastycznej w uroczystych akademiach kończących rok szkolny. Zaprezentowali ciekawe programy artystyczne, a najlepsi zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Spośród uczniów z klas 4 – 7 czworo otrzymało stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia: Piotr Piksa z kl. 4a, Olga Grzesica z kl. 5c, Diana Nowak z kl. 6b oraz Marta Żmuda z kl. 7a.