Category

ZAPROSZENIE NA I STAROGLIWICKI TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR IM. JADWIGI MARKOWEJ

Komunikat/Regulamin

„I Starogliwicki Turniej Szachowy o puchar im. Jadwigi Markowej”

 

ORGANIZATOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach

Opiekunowie szkolni: Anna Płocica, Anetta Hadryś-Konopka, Elżbieta Brefka

TERMIN i MIEJSCE: 22 kwietnia 2023 r.,  ZSP 13 , ul. Rubinowa 16a

UCZESTNICTWO:

W turnieju mogą startować uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 oraz mieszkańcy dzielnicy Stare Gliwice.

SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

TEMPO GRY: 10 minut na zawodnika (P’10).

HARMONOGRAM TURNIEJU:

9.30-9.45                            potwierdzenie udziału w zawodach u sędziego

10.00-13.30                        rozpoczęcie turnieju, runda I-VII

14.00                                  zakończenie turnieju, wręczenie nagród

NAGRODY

Puchar za zdobycie I miejsca oraz medale za miejsce I, II i III.

OCENA WYNIKÓW

Klasyfikacja końcowa ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych, kryteriów:

– suma zdobytych punktów,

– wartościowanie Buchholza (z odrzuceniem najsłabszego rezultatu),

– wartościowanie pełne Buchholza,

– wartościowanie Sonneborna-Bergera,

– progres,

– wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

– liczba zwycięstw,

– liczba zwycięstw czarnymi.

W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów Sędzia Główny zarządza dogrywkę.

SĘDZIOWANIE

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Polskiego Związku Szachowego.

Zawody prowadzi Sędzia Główny – Jarosław Kocela. Decyzje Sędziego Głównego w czasie zawodów są ostateczne. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 5 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie bezpośrednio na adres:  annaplocica@zsp13gliwice.onmicrosoft.com  do dnia 19 kwietnia 2023r.  Zgłoszenie mailowe powinno zawierać: imię i nazwisko, junior-klasa/senior.

O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna decyzja należy do  organizatora.

Liczba miejsc w turnieju ograniczona do 50 zawodników.

UWAGI KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.

Zdjęcia wykonywane uczestnikom zawodów będą publikowane na stronie internetowej ZSP 13.

Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją komunikatu/regulaminu zawodów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestników przez organizatorów w celach związanych z turniejem (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 Poz. 1000).