JAK JASKÓŁKI UCZCIŁY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI?

10.11.2021 roku grupa „Jaskółek” z OP Gniazdo zorganizowała świąteczne obchody w przeddzień Święta Niepodległości. Dzieci odśpiewały hymn, zachowując prawidłową postawę. Przypomnieliśmy sobie informację o symbolach narodowych, a na spacerze szukaliśmy wywieszonych już flag na osiedlu. Dzieci w galowych stronach dumnie recytowały wiersz i prezentowały kokardę narodową na piersi.