KOLEJNY RAZ PRZYPOMNIELIŚMY O TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ Z 1945 ROKU

W niedzielę 26 lutego 2023 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach zaprezentowali w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II przedstawienie pt. „Musza wom coś pedzieć” poświęcone upamiętnieniu ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.

To nasz kolejny publiczny występ poświęcony tej tematyce skierowany do szerokiego grona odbiorców, któremu tematyka deportacji mieszkańców tego regionu zimą 1945 roku jest w jakikolwiek sposób bliska. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu nauczycielki historii – pani dr Elżbiety Borkowskiej – powstał scenariusz oparty na autentycznych wydarzeniach rozgrywających się w Gliwicach i okolicznych miejscowościach. Autorka scenariusza przez wiele lat gromadziła relacje i wspomnienia bezpośrednich świadków wydarzeń związanych z wkraczaniem Armii Czerwonej na początku 1945 roku na teren dawnego powiatu gliwickiego (m.in. Ostropy, Starych Gliwic, Kopienicy). Mieszkańcy Górnego Śląska doświadczyli traumatycznych przeżyć związanych z kradzieżami, gwałtami, aresztowaniami, śmiercią, a także deportacją wielu mężczyzn wywiezionych do ZSRR do pracy przymusowej. Tej niełatwej problematyce poświęcone było nasze przedstawienie. Poszczególne sceny przedstawiały rodzinne i jednostkowe dramaty – rozłąkę z najbliższymi i niepewną przyszłość.

Spektakl to wyjątkowa lekcja trudnej historii regionalnej. Wyjątkowość tej inicjatywy edukacyjno-wychowawczej polega też na tym, że w ów projekt zaangażowało się spore grono uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły ze Starych Gliwic. Na jednej scenie wystąpiły różne pokolenia. Cieszy bardzo również fakt, że na widowni znaleźli się przedstawiciele różnych grup wiekowych. Było sporo wzruszeń, zwłaszcza gdy po spektaklu – zarówno odgrywający swe role na scenie (uczniowie i nauczyciele), jak i niektóre osoby z widowni – miały odwagę opowiedzieć o losach swoich krewnych, którzy stali się ofiarami tamtych okrutnych czasów.

Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców Starych Gliwic deportowanych przez Armię Czerwoną w 1945 roku.