PODZIĘKOWANIA ZA WŁĄCZENIE SIĘ W ZBIÓRKĘ ODZIEŻY DLA BEZDOMNYCH

Przez kilka ostatnich tygodni w naszej szkole trwała zbiórka odzieży dla osób bezdomnych. Niektórzy znaleźli czas, by przejrzeć zawartość szaf i podzielić się z najbardziej potrzebującymi. W imieniu obdarowanych chcemy podziękować : Mai Sygiet, Bartkowi Malinowskiemu, Jurkowi Zygmanowskiemu, Jarkowi Banasikowi i Bartkowi Fastnachtowi. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Jadwigi Aleksandrowicz – Łodej, bez pomocy której zawiezienie odzieży do Bytomia nie byłoby możliwe.

Zbiórkę planujemy powtórzyć. Jednorazowa akcja okazała się niewystarczająca.