ZAJĘCIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA NUMERU ALARMOWEGO

W ramach współpracy z rodzicami jedna z mam z grupy Sikorek Pani Katarzyna Durak, która jest ratownikiem medycznym, poprowadziła zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Ćwiczenia praktyczne, w których dzieci wzięły udział, polegały na udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz utrwalaniu znajomości numeru alarmowego 112 i przećwiczeniu sytuacji, w których z niego należy skorzystać. 

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach mali ratownicy mieli okazję oswoić się z tematem pierwszej pomocy, wypracowania sposobów radzenia sobie w nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ich oraz ich bliskich, a także rozwinęły w uczestnikach poczucie obowiązku niesienia pomocy innym już od najmłodszych lat. Wszystkie dzieci bardzo dziękują Pani Kasi za cenną lekcję.