UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

W upalne popołudnie 23 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów, którzy ukończyli naukę w naszej szkole podstawowej. Był to dobry czas, aby podsumować osiem lat wzrastania, dojrzewania, nabywania nowej wiedzy i różnych umiejętności. Był to też czas podziękowań kierowanych do wszystkich zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania młodych ludzi. Na podziękowanie i gratulacje zasłużyli przede wszystkim wszyscy uczniowie klas ósmych, którzy stali się absolwentami. Słowa uznania i podziękowań popłynęły pod adresem dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz wszystkich pozostałych osób pracujących w szkole. Podziękowania należą się wszystkim rodzicom, którzy wraz z gronem pedagogicznym współpracowali i dążyli do tego, aby każde dziecko mogło odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

Na tytuł Najlepszego Absolwenta w roku szkolnym 2021/2022 zasłużył Mateusz Szojda z klasy 8a. Najlepszym Sportowcem okazał się Radosław Mazur z kl. 8a. Stypendium za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała Zuzanna Kołatek z klasy 8b. Gratulujemy!

Podczas uroczystości wystąpili uczniowie z klasy 4c oraz szkolny zespół wokalny, a akademię prowadzili uczniowie z klasy 7d.

„Nie mówimy żegnajcie, wolimy powiedzieć – do zobaczenia!”